Pozivamo vas da dođete do naše prodavnice u Dunavskoj 2 na besplatne polučasovne konsultacije povodom izbora i dizajna vaše buduće burme.

Umetnička zlatara „Bata”

Miodrag Gligorijević „Bata” osnovao je 1972. u Novom Sadu svoju zlatarsku radnju, koja je vremenom postala sinonim ovog plemenitog, dragocenog i umetničkog zanata.

Žarko Petronijević, današnji vlasnik i Batin učenik, nastavlja tradiciju ove uspešne radnje i trudi se da praćenjem svetskih tokova unapredi i razvije ovu zanatsku delatnost.

Više o zanatskoj proizvodnji nakita →

Pored osnovnih funkcija, pretapanja zlata, otkupa lomljenog zlata, popravke nakita, posebno se obraća pažnja na dizajn i samostalnu produkciju umetničkog nakita. Edukacija novih kadrova iz domena ovog zanata postala je takođe tradicija ove radnje.